728 x 90

اختلافات سیاسی در ایران,

ایادی خامنه‌ای با شعار مرگ بر منافق و مرگ بر دروغگو روحانی را در نمایش روز قدس فراری دادند + فیلم

-

فراری دادن روحانی توسط  ایادی خامنه‌ای با شعار مرگ بر منافق و مرگ بر دروغگو
فراری دادن روحانی توسط ایادی خامنه‌ای با شعار مرگ بر منافق و مرگ بر دروغگو
امروز جمعه 2تیر 96 در خیمه شب بازی روز قدس در تهران ایادی خامنه‌ای با شعار مرگ بر آخوند آمریکایی و مرگ بر منافق و مرگ بر دروغگو روحانی را فراری دادند.

محافظان آخوند روحانی به سرعت وی را از صحنه خارج کردند.