728 x 90

سوريه,

دفاع مدنی سوریه آموزش مقابله با بمبها و مینهای عمل نکرده می‌دهد

-

پرسنل فداکار دفاع مدنی سوریه در حال بیرون کشیدن شهروندان سوری از زیر آوار
پرسنل فداکار دفاع مدنی سوریه در حال بیرون کشیدن شهروندان سوری از زیر آوار
دفاع مدنی سوریه علاوه بر نجات جان اهالی و بیرون کشیدن آنها از زیر آوارهای ناشی از بمبارانها و گلوله‌باران شهرها و روستاها توسط نظامیان اسد و شبه‌نظامیان متحد آنها، به کار آموزش و روشنگری نسبت به خطرات آثار باقیمانده از بمبها و مینهای عمل نکرده نیز میپردازد.
 
گزارشی از فعالیتهای دفاع مدنی در استان قنیطره:
دفاع مدنی قنیطره در اولین فعالیت خود، یک بسیج عمومی برای آگاهی بخشی اهالی و به‌ویژه کودکان نسبت به مینها و آثار باقیمانده از جنگ را شروع کرد. این بسیج طیف گسترده‌یی از کودکان و نوجوانان را که در معرض بیشترین خطرات هستند، فرا گرفت.

خالد صالح مدیر دفاع مدنی قنیطره
«ما نزدیک به چهار روز است که این بسیج را شروع کرده‌ایم. مرکز 102 در منطقه نبع صخر و اطراف آن این آموزشها را برگزار کرد امروز هم کارمان را در بخش جنوبی در منطقه رفید در کمپ ”برای امید“ شروع کردیم».

این بسیج چندین روز است که ادامه دارد و تمامی کمپها در سراسر استان را در بر گرفته است. علاوه بر این در مدارس و پناهگاهها این آموزشها برگزار می‌شود تا در ذهن کودکان و اهالی منطقه، افکاری در مورد اشکال بمبهای خوشه‌یی شکل گرفته و برایشان شناخته شده باشد.

علیا احمد کادر دفاع مدنی:
«ما با چندین حالت قطع دست و پای اهالی مواجه بودیم و چندین مورد حالتهای منجر به مرگ داشتیم که در نتیجه عدم آگاهی افراد به مواد باقیمانده جنگی بود. ما یک بسیج روشنگری در منطقه نبع صخر و رفید و مناطق دیگر شروع کردیم».

کمپهای گسترش یافته در مناطق مرزی و جولان اشغالی، شاهد انفجارهای زیادی زیادی بوده زیرا این سرزمین صحنه جنگهای مختلف طی دهه‌های گذشته تاکنون بوده است.

گسترش صدها بمب و مین عمل نکرده از مهمترین چالشهایی است که مراکز دفاع مدنی با آن مواجه هستند. با وجود کار مستمر آنها در سراسر استان، آثار باقیمانده از جنگها، جان بسیاری از اهالی را گرفته است.