728 x 90

هاشم خواستار: ملت قهرمان ایران: من شکایتم را به شما می‌کنم

زندانی سیاسی هاشم خواستار
زندانی سیاسی هاشم خواستار

ملت قهرمان ایران: من شکایتم را به شما می‌کنم.

«خداوند هر حکومتی را می‌خواهد زمین بزند و سرنگون کند ابتدا عقل را از سران آن حکومت می‌گیرد. امروز همه می‌بینند و می‌دانند که خداوند عقل را از سران حکومت آخوندی و بخصوص رهبر آن علی خامنه‌ای گرفته است».

در ۲۴/آبان/۱۴۰۲ بدون اطلاع قبلی و ناگهانی و آنلاین و بدون وکیل دادگاه برگزار و قاضی شعبه ۱ دادگاه انقلاب متن فوق را از یک دفاعیه‌ام به‌عنوان توهین به رهبری برایم خواند. آقای قاضی بدون گفتن فامیل و عدم رویت تصویرش تا تصویر مرا دید به منشی‌اش گفت: پیرمرد! که گفتم اندیشه‌ام جوان است و روحم جوان است. سپس چند بار گفت تعطیله تعطیله گفتم زبانها را بریدید و قلم‌ها را شکستید که کشور به این روز سیاه افتاده است.

ملت قهرمان ایران من شکایتم را به شما می‌کنم دو متن را با هم مقایسه و قضاوت کنید که کدام یک توهین است؟؟

اگر کهولت سن ملاک تعطیل است که آقای جنتی دبیر شورای نگهبان تعطیل تعطیله و کسی که او را در این پست گذاشته آن ور تعطیل است. اگر منظور آقای قاضی آنست که من دیوانه‌ام که در آبان ۹۷ اطلاعات مرا از جلوی باغچه‌ام ربوده و به بیمارستان روانی ابن سینا مشهد بردند، پزشکان و روانشناسان تأیید کردند که سالم هستم و توهم و پارانوئید ندارم و یک نسخه از آن را نیز برای پزشکی قانونی ارسال کردند.

به‌خاطر شایعات رئیس‌جمهور وقت آمریکا ترامپ دستور داد تا پزشکان و روانشناسان او را معاینه کنند نتیجه‌اش سالم بودن ترامپ بود. آقای خامنه‌ای که دنیا را با خود دشمن کرده و ملت را به فقر و فلاکت کشانده ککش هم نمی‌گزد دستور دهد تا پزشکان و روانشناسان او را معاینه و نتیجه را به ملت اعلام کنند.

تاریخ ۲۹ آبان ۱۴۰۲ جهت ابلاغ حکم مرا احضار که به دو سال حبس محکوم شده‌ای آیا اعتراض داری گفتم برایم فرقی نمی‌کند امسال این چهارمین حکم است در زندان، که مجموعاً به ۸سال زندان علاوه بر۱۶سال زندان اولیه محکوم که به آن افتخار می‌کنم با این قضاوت‌ها، بیخودی نیست که به این قضات قاضی مرگ و به جمهوری اسلامی جمهوری اعدامی می‌گویند اگر ۱۰۰سال زندان باشم حاضر نیستم مثل زندگی تو قاضی و رهبرت را داشته باشم، اگر معنی این حرف را الآن نمی‌فهمی به‌زودی که آن وقت دیر است خواهید فهمید.

اگر فرد درب انتقاد از خود را ببندد که کسی جرأت نکند به او کوچک‌ترین انتقادی کند خودش و خانواده‌اش را تباه و اگر این فرد رهبر کشور باشد خودش و خانواده و حکومت و ملت را تباه می‌کند. اگر یک جو صداقت شهامت شرافت دارید و مردم را نامحرم نمی‌دانید فیلم دادگاهم را منتشر تا ملت قضاوت کرده و سیه رو شود هر که در او غش باشد.

خر باش که این جماعت از فرط خری

هر کو نخر است کافرش پندارند

تقدیم به زندانیان سیاسی و عقیدتی اعدام شده و خانواده آنها و به‌خصوص زندانیان اعدام شده تابستان ۶۷ در طول تاریخ جمهوری اسلامی که در چنین دادگاههایی محکوم به اعدام شدند.

نماینده معلمان آزاده ایران هاشم خواستار

زندان وکیل‌آباد مشهد

آذرماه ۱۴۰۲

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/30e31553-8275-4d88-b562-679a0edcfac6"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات