728 x 90

هشدار دبیرکل اتحادیه عرب: رژیم ایران قصد نابودی جهان عرب را دارد

احمد ابوالغیظ دبیرکل اتحادیه عرب
احمد ابوالغیظ دبیرکل اتحادیه عرب
احمد ابوالغیط دبیرکل اتحادیه عرب روز دوشنبه 11اردیبهشت 96 طی سخنانی در دوبی نسبت به دخالتهای رژیم ایران هشدار داد. وی که سخنانش توسط عرب نیوز منعکس شده گفت:
رژیم ایران تلاش می‌کند جهان عرب را نابود کند. این رژیم با کنترل 4پایتخت عربی سلطه خود را اعمال می‌کند.

دبیرکل اتحادیه عرب افزود: اما آیا من نومیدم؟ به هیچ وجه. هیچ تغییری در زبان عربی و هیچ بازگشتی نخواهد بود. اما از اهداف خود دست برنخواهیم داشت. ما مشترکات بسیاری داریم. اتحادیه عرب پتانسیل زیادی دارد و من تلاش دارم کشورهای عربی را یکدست نگه دارم.

وی هشدار داد اگر متحد نباشیم، جدایی و جنگ و مرگ برای یک دهه دیگر دامنگیر ما خواهد بود. ما نباید اجازه بدهیم این وضعیت ادامه پیدا کند.