728 x 90

حمله آخوند رئیسی به روحانی: مردم نگران بیکاری و کسب و کار هستند

آخوند جنایتکار ابراهیم رئیسی
آخوند جنایتکار ابراهیم رئیسی
آخوند دژخیم ابراهیم رئیسی در یک درگیری باندی در آستانه نمایش انتخاباتی و دستاوردهای آخوند شیاد روحانی را زیر سؤال برد و گفت:‌ «وضعیت و شرایط کشور در وضعیتی است که مردم سؤال می‌کنند چرا بیکاری؟ مردم نگران کسب و کار و رونق آن هستند».
وی افزود: «روستاییان و شهرنشینان و نخبگان و صاحبنظران سخناشان این است... آیا در شان ملت ما است که شخص بیکاری شرمنده خانواده شود؟ آیا برون‌رفت از این مسأله امکان ندارد؟ بله امکان دارد، در صورتی که توانی فراتر از دسته‌های سیاسی فکر کند و به اعتلای کشور و استفاده توانمندیهای کشور فکر کند».

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات