728 x 90

دخالتهاى سپاه پاسداران در كشورهاى منطقه,دخالتهای ایران,

کشته شدن دو پاسدار دیگر در سوریه

-

کشته های سپاه پاسداران در نبردهای حلب
کشته های سپاه پاسداران در نبردهای حلب
به گزارش رسانه‌های حکومتی دو تن دیگر از پاسداران که طی روزهای اخیر در سوریه کشته شده بودند روز سه‌شنبه 30آذر95 در شهرهای طرقبه و شاندیز به گور سپرده شدند. این پاسداران که در کشتار مردم سوریه نقش داشته‌اند علی اکبر زوار و رضا حسینی نام داشتند.