728 x 90

سوريه,

تظاهرات در شهرهای فرانسه در حمایت از مردم حلب و علیه جنایات رژیم ایران و اسد

-

تظاهرات در شهرهای فرانسه در حمایت از مردم سوریه
تظاهرات در شهرهای فرانسه در حمایت از مردم سوریه
همزمان با برگزاری تظاهرات در اکثر شهرهای جهان، روز شنبه 27آذر مردم فرانسه به همراه پناهجویان سوری در شهرهای مختلف فرانسه در حمایت از غیرنظامیان و مردم حلب تجمع کردند تا به "سکوت" جامعه بین‌الملل در برابر قتل‌عام و کشتار مردم این شهر توسط رژیم اسد و شبه‌نظامیان رژیم ایران اعتراض کنند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه شهر لیون، لیل، مارسی، یوردو و شهرهای دیگر فرانسه شاهد این تجمع بودند.

بریتا حاجی حسن رئیس مجلس مردمی حلب نیز در این تجمع حضور داشت.

تظاهر کنندگان پلاکاردهایی در حمایت از مردم حلب و پیامهایی چون "سوریه اشک نریز، مارسی با توست" یا "اسد، پوتین، آدم‌کش" در دست داشتند.