728 x 90

سوريه,

تظاهرات در نیویورک و شیکاگو در اعتراض به کشتار مردم حلب

-

تظاهرات در نیویورک و شیکاگو در اعتراض به کشتار مردم حلب
تظاهرات در نیویورک و شیکاگو در اعتراض به کشتار مردم حلب
گروههایی از مردم شیکاگو در تظاهراتی علیه کشتار در حلب شرکت کردند و همبستگی خود را با مردم این شهر ابراز کردند.

در این تجمع دکتر مفضل حماده از اعضای انجمن پزشکان سوریه در آمریکا سخنرانی کرد.

در نیویورک نیز جمعی از شهروندان این شهر با تجمع در مقابل نمایندگی دائم روسیه در منهتن نیویورک ضمن حمایت از مردم حلب اعتراض خود را به کشتار مردم این شهر ابراز کردند.

گروهی از مردم نیویورک در اعتراض به کشتار غیرنظامیان در حلب سوریه، مقابل نمایندگی دائمی روسیه در سازمان ملل واقع در منهتن نیویورک تجمع کردند.