728 x 90

اخبار اعتراضى,

تظاهرات علیه سیف رئیس کل بانک مرکزی دولت آخوند روحانی + فیلم

-

تظاهرات علیه سیف رئیس کل بانک مرکزی دولت آخوند روحانی
تظاهرات علیه سیف رئیس کل بانک مرکزی دولت آخوند روحانی
روز پنجشنبه20آبان جمع زیادی از متقاضیان مسکن مهر در نمایشگاه مطبوعات در تهران، با دیدن سیف رئیس کل بانک مرکزی آخوند روحانی علیه او شعار داده و وادار به فرار از صحنه کردند.

تظاهر کنندگان خشمگین شعار می‌دادن: پول ما رو دزدیدن، خونه به ما نمی‌دن!

تظاهر کنندگان همچنین خطاب به رئیس کل بانک مرکزی رژیم شعار می‌دادند نزولخوار. رئیس بی‌لیاقت استعفا استعفا.

به تازگی دولت آخوند روحانی قیمت مسکن مهر پردیس را 20 تا 30 میلیون تومان افزایش داده است و هنوز خبری از تحویل واحدها در ماه‌های پایانی دولت نیست.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات