728 x 90

بحران بى آبى,

کمبود آب در شهر شوش و مریض شدن اهالی

-

 -
-
52 روستا با کمبود آب آشامیدنی روبه‌رو هستند. مردم از آبی که برای احشام خود استفاده می‌کنند، برای شرب استفاده می‌کنند. روستای شاهپور یکی از روستاهایی است که فاقد آب آشامیدنی است. یکی از اهالی می‌گوید همه مریض شده‌ایم.

در حالیکه یک سوم آب سطحی در خوزستان جاری است 52 روستای بخش شاهپور با جمعیتی حدود 20 هزارنفر از کمبود آب رنج می‌برند.
 
 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات