728 x 90

اخبار اقتصادی,

قاچاق ۲۴ کانتینر کالا با کارت بازرگانی یک خانم خانه‌دار

-

قاچاق ۲۴ کانتینر کالا با کارت بازرگانی یک خانم خانه‌دار
قاچاق ۲۴ کانتینر کالا با کارت بازرگانی یک خانم خانه‌دار
روز یکشنبه 18مهر در هرمزگان از یک قاچاق سازمان‌یافته 24 کانتینر ظروف شیشه‌يی خبر داده شد.
بر اساس این گزارش؛ وارد کننده اصلی از کارت بازرگانی یک بار مصرف و اجاره‌يی یک خانم خانه‌دار سوء‌استفاده کرده است.

گزارش تیم بازرسی از گمرک ایران نشان می‌دهد، قاچاقچیان با یک اظهار نامه برای 8 کانتینر کالا اقدام به واردات 36 کانتینر ظروف شیشه‌يی و ظروف چینی کرده‌اند. در واقع قاچاقچیان توانسته‌اند با استفاده از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف و تخلفهای صورت گرفته، 28 کانتینر از این اجناس که تعرفه گمرکی آنها 76درصد است را بدون پرداخت عوارض و حقوق دولتی وارد کشور کنند.
نیروی انتظامی رژیم در هرمزگان با تأیید این خبر از نام بردن واد کننده اصلی اسمی نبرده است.

یک تاجر در بازار تهران روز یکشنبه گفت: چنین تخلفها و واردات قاچاق به داخل کشور قطعاً بدون باندهای قاچاق عوامل سپاه پاسداران رژیم در بنادر امکانپذیر نیست.