728 x 90

دستگیری و شکنجه جوانان و کارگران معترض در اهواز

اطلاعیه سازمان مجاهدین خلق ایران
اطلاعیه سازمان مجاهدین خلق ایران

در یورشهای متعدد نیروی انتظامی و مأموران اطلاعات در روز سه‌شنبه ۱۱اردیبهشت برابر با اول ماه مه، روز جهانی کارگر، صدها تن از جوانان و کارگران در اهواز به بهانه‌های مختلف دستگیر و تحت شکنجه قرار گرفته‌اند.

بیش از ۱۰۰نفر از دستگیر شدگان که به زندان شیبان در شهر ویس منتقل شده و با شلاق و شیلنگ مورد شکنجه قرار گرفته بودند در روزهای گذشته برای صدور قرار در برابر حاکم شرع آخوندها قرار گرفتند. شماری از کارگران نیشکر هفت تپه که به هنگام آماده‌سازی و نصب پلاکاردهای اعتراضی خود مورد تهاجم مزدوران قرار گرفته بودند در این شمارند.

بازدید بلادرنگ نمایندگان ملل‌متحد و سازمانهای بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر از زندانهای اهواز برای اطلاع از حقایق بسیار ضروریست.

سازمان مجاهدین خلق ایران

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات