728 x 90

برجام، زهرخواران رژيم,

رفسنجانی از مسئولان قتل‌عام ۶۷: از کشتار و زندان خوشم نمی‌آید!

-

هاشمی رفسنجانی
هاشمی رفسنجانی
رفسنجانی از مسئولان قتل‌عامهای سال 67، به‌دنبال بالا گرفتن جنبش دادخواهی خود را صلح‌طلب و مخالف جنگ و اعدام معرفی کرد.

سایت حکومتی انتخاب در شماره امروز خود 17مهر با عنوان ناگفته‌های رفسنجانی به‌نقل از وی نوشت: روحیه من اینگونه است که اصلاً از کشتار و زندان خوشم نمی‌آید، هرچه می‌خواهد باشد. هیچ وقت خوشحال نمی‌شوم که مثلاً دشمنی را زندانی کرده‌ایم و یا کشته‌ایم... از روحیه بعضی‌ها که می‌روند و موقع اعدام، اعدامی را تماشا می‌کنند، تعجب می‌کنم که اینها دیگر چه آدمهایی هستند.
از جاهایی که در زندگی من این موضوع پیش آمد که گفتم از جنگ بیزارم؛ یکبار آیت‌الله خامنه‌ای به من گفتند که شما از جریان جنگ، قهرمان بیرون می‌آیید. من گفتم نمی‌خواهم قهرمان جنگ باشم، می‌خواهم قهرمان صلح باشم؛ روحیه من اینگونه است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f985226a-f872-4f8b-9ba8-68697cb6b164"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات