728 x 90

زندانیان سیاسی,شكنجه زندانيان,تشدید سرکوب ,

تبعید زندانی سیاسی ارژنگ داودی به زابل

-

تبعید زندانی سیاسی ارژنگ داودی به زابل
تبعید زندانی سیاسی ارژنگ داودی به زابل
صبح روز اول مهر95 دژخیمان قضایی زندان گوهردشت، زندانی سیاسی ارژنگ داودی را احضار کردند و به وی ابلاغ شد که وسایلش را جمع کرده و جهت تبعید به زابل آماده شود. این زندانی سیاسی برای دو سال به زابل تبعید می‌شود.

هم زنجیران این زندانی سیاسی با توجه به بیماریهایی که ارژنگ داودی دارد، می‌گویند این اقدام قضاییة آخوندی به منزلة توطئه قتل این زندانی سیاسی است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/e4521c61-0844-4861-9469-d1993d870d6d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات