728 x 90

خودکشی در ایران,

خودکشی یک زن فرهنگی بازنشسته در پیرانشهر

-

خودکشی پروین مامندی بازنشسته فرهنگی در پیرانشهر
خودکشی پروین مامندی بازنشسته فرهنگی در پیرانشهر
بنا‌ به گزارشهای منتشر شده پروین مامندی معلم بازنشسته عصر روز شنبه 27شهریور با حلق‌آویز کردن خود با طناب، دست به خودکشی زد و متأسفانه جان باخت.

بنا‌ به این گزارش وی از معلمان بازنشسته در استان آذربایجان‌غربی بود که سابقه‌ی ٢٣ سال تدریس در مدارس شهرستان پیرانشهر را داشت.

پروین مامندی حدود ٢ سال قبل به‌صورت "پیش از موعد" بازنشسته شده بود.
روند افزایش خودکشی در ایران تحت حاکمیت آخوندها و گسترش آن در میان جوانان و زنان به‌خصوص در مناطق کرد نشین مستقیمیاً به سیاستهای غارتگرانه رژیم ولایت‌فقیه ربط دارد.