728 x 90

انتقال مجاهدین به آلبانی و سایر کشورها,

پیام تبریک انجمن کوشندگان آزادی ایران به‌خاطر انتقال پیرزمند مجاهدان لیبرتی

-

تبریک انجمن کوشندگان آزادی ایران به‌خاطر انتقال پیرزمند مجاهدان لیبرتی
تبریک انجمن کوشندگان آزادی ایران به‌خاطر انتقال پیرزمند مجاهدان لیبرتی
انجمن کوشندگان آزادی ایران به‌خاطر انتقال بزرگ مجاهدان لیبرتی پیام تبریکی فرستاد. در این پیام آمده است:
هزاران درود بر مجاهدان قهرمان
تبریک تبریک تبریک به خواهر مریم و همه مجاهدین
این جابه‌جایی عظیم را که حاصل تلاشهای بی‌وقفه و شبانه روزی خانم مریم رجوی و اراده سترگ مجاهدین است به همه مردم ایران تبریک می‌گوییم.

تبریک به برادر مسعود که اکنون خوشحال‌ترین فرد از این جابه‌جایی است.

این جابه‌جایی دست دشمنان را از توطئه‌ها خالی کرد و یک بار دیگر خامنه‌ای را کور کرد.

بی شک این جابه‌جایی پیام از افقی بس روشن در موفقیت روزافزون مبارزه مردم ایران برای آزادی دارد.

انجمن کوشندگان آزادی ایران
22شهریور95.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/30976905-c3ec-45f7-9c4f-1df14e03ebec"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات