728 x 90

ليبرتي,

سخنراني علی سوماره، عضو شورای منطقه ایل دو فرانس در گردهمايي مقاومت ايران

-

علی سوماره، عضو شورای منطقه ایل دو فرانس
علی سوماره، عضو شورای منطقه ایل دو فرانس
آقایان و خانمها،
با تشکر از افتخاری که امروز نصیبم شده است که بتوانم صحبت کنم. افتخاری است که بعد از مجموعه‌یی از سخنرانیهای درخشان این شهرداران صحبت می‌کنم. لذا رئیس‌جمهور گرامی مریم، خواهر گرامی، من بسیار خوشحالم که در میان شما هستم و می‌توانم آروزهایم را برای همه را تقدیم کنم از طریق این کارزار بسیار مهم و برای شما بهترین آرزو را دارم. این مبارزه برای آزادی، دموکراسی و جدایی دین از دولت است که به‌طور بسیار درخشانی از جانب مجموعه همتایان من یادآوری شد. لذا عمیقاً برای شما آرزوی موفقیت دارم و با این نوع جنبش اعلام همبستگی می‌کنم. ما با شما همبسته هستیم. من با شما همبسته هستم.
لذا با تشکر از شما و با بهترین آرزوها برای کل شرکت کنندگان، برایتان آرزو می‌کنم و امیدوارم که بتوانید به‌زودی در ایران و در یک ایران آزاد باشید و من عقیده دارم که موفق خواهید شد. چطور می‌توان به نلسون ماندلا و مبارزه‌اش که مشابه مبارزه شما بود و مثل شما مبارزه‌اش یک نبرد بسیار سخت بود، در نگاه به این مبارزه چگونه می‌توان این مشابهت با مبارزه شما را ندید من به موفقیت شما امیدوارم و آرزو می‌کنم که شما بتوانید خیلی سریع به یک ایران آزاد بروید.
با تشکر از شما.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b2e3f5dc-b68c-4cec-95a2-0f4a3b81a17f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات