728 x 90

تشدید سرکوب ,

تشدید سرکوب و هجوم به سالن ۳۲ زندان گوهردشت توسط گارد زندان

-

زندان گوهردشت کرج
زندان گوهردشت کرج
بنا‌به اخبار رسیده، صبح روز دوشنبه ۱۵ شهریور۹۵ زندانیان سیاسی ایرج حاتمی و کشیش ابراهیم فیروزی را به بند ۴ سالن ۱۲ زندان گوهردشت منتقل کرده‌اند.
علاوه بر این خبرها حاکی است که مأموران و نیروهای گارد زندان؛ طی روزهای گذشته؛ به سالن ۳۲ زندان گوهردشت هجوم برده و این سالن را بصورت وحشیانه‌ای مورد بازرسی قرار دادند که اعتراض زندانیان را برانگیخت.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/adce6b95-82e9-43a0-81e5-105c07ffc2da"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات