728 x 90

اخبار اعتراضى,درگیری با مزدوران,

هلاکت سرگرد انتظامی در بندر شاهپور

-

هلاکت منوچهر کرمی سرگرد نیروی انتظامی
هلاکت منوچهر کرمی سرگرد نیروی انتظامی
پاسدار منوچهر کرمی سرگرد نیروی انتظامی رژیم که دوشنبه هفته گذشته در بندر شاهپور توسط افراد مسلح مجروح شده بود، به هلاکت رسید.

روز دوشنبه 31خرداد افراد مسلح در بندر شاهپور به مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی حمله کردند و یکی از آنها را کشته و دو تن دیگر را مجروح کرده بود.