728 x 90

اخبار اعتراضى,

۴رشته حرکت اعتراضی کارگران و دانشجویان در کاشان، کرج و شوشتر

-

 -
-

کاشان ـ اعتصاب کارگران کارخانه سیمان همزمان با بازدید مقامات حکومتی

ساعت 9صبح روز سه‌شنبه 18خرداد 1395، جمعی از کارگران کارخانه سیمان کویر کاشان در اعتراض به حقوق پرداخت نشده و توجه نکردن مقامات کارخانه، دست به تجمع و اعتصاب زدند. این تجمع در محل کارخانه در کیلومتر 25 جاده ورکان (قمصر) صورت گرفت.
 
این اعتراض همزمان با بازدید مقامات حکومتی، از جمله کارگذاران بانکی صورت گرفت. کارگران این کارخانه پیش از این در زمستان 94 و اول بهار95 نیز چند رشته حرکت اعتراضی داشتند و توانستند بخشی از مطالبات خود را باز پس بگیرند. در سال جدید فقط حقوق یک ماه آنها پرداخت شده و در مجموع 6ماه حقوق و اضافه کاری آنها پرداخت نشده است.

کاشان ـ تجمع و اعتراض دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

از ساعت 8صبح روز سه‌شنبه 18خرداد 1395 ا دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان، به‌دلیل تخصیص بودجه به بخش فرهنگ و بسیج دانشگاه برای ترمیم و بازسازی نمازخانه و ساخت مراکز ترویج اسلام، دست به تجمع و اعتراض زدند.
 
بنا‌ به گزارش یکی از دانشجویان این دانشگاه، درخواستهای زیادی از سوی دانشجویان این دانشگاه، حتی دانشجویان مذهبی، برای تجهیز کردن آزمایشگاهها و خرید وسایل مورد نیاز و مدرن برای دانشگاه از 6ماه گذشته، انجام شده اما نه تنها این درخواست ها مورد بررسی قرار نگرفته و نیاز دانشجویان دانشگاه مطرح نشده، بلکه هزینه‌های ویژه‌یی برای ترمیم نمازخانه و ساخت نماها و آثار مذهبی برای تزئین محوطه دانشگاه و همچنین ایجاد مراکز تبلیغات حکومتی به بسیج داده شده است!
 
این در حالی است که دانشجویان این دانشگاه نسبت به وضعیت خوابگاهها و همچنین وجود دانشجویان بیش از ظرفیت در دانشگاه معترض بودند و این مسائل نیز هنوز به قوت خود پابرجاست. تجمع و اعتراض دانشجویان پزشکی کاشانی، تا ساعت ۹:۳۰ ادامه داشت. مزدوران حراست برای ترساند دانشجویان اقدام به گرفتن فیلم و عکس کردند وقتی دیدند این ترفندها اثر ندارد دانشجویان را پراکنده کردند.

کرج ـ تجمع رفتگران کرج در مقابل شهرداری

صبح روز سه‌شنبه 18خرداد 1395 جمعی از رفتگران کرج با حضور در مقابل ساختمان شهرداری کرج واقع در بلوار بلال، در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان به اعتصاب نشستند، رفتگرها که به‌صورت پیمانی با شهرداری ارتباط دارند، در اثر بی‌توجهی مقامات ذیربط در پاسخ به‌درخواستهای متعدد برای پرداخت حقوقهای عقب مانده کارگران شرکتهای نورچشمی، به ناچار در مقابل شهرداری به اعتراض پرداختند.
 
طبق گفته رفتگرها، آنها که بین 3 تا 5ماه حقوق طلب دارند بین شرکتهای واسط و شهرداری پاسکاری می‌شوند. شهرداری می‌گوید شما در استخدام من نیستید و تمامی این شرکتها علت نپرداختن حقوق رفتگرها را، ندادن بودجه و هزینه از سوی شهرداری عنوان کرده‌اند.
کارگزاران حکومتی در شهرداری کرج در وحشت از تجمع رفتگرها در مقابل شهرداری، با گسیل مأموران شهرداری و امنیتی، آنها را متفرق کردند. رفتگران به طرف بوستان مقابل شهرداری رفته و اعتراض و تجمع خود را در این بوستان ادامه دادند.

شوشتر ـ اعتصاب کارگران شهرداری شوشتر بخاطر حقوق عقب مانده

به گزارش دریافتی روز دوشنبه 17خرداد، کارگران شهرداری شوشتر در اعتراض به شرایط کاری و پرداخت نشدن 9 تا 11ماه حقوق چهارمین روز اعتصاب خود را می‌گذرانند، به گفته یکی از کارگران هنوز هم مدیریت چپاولگر شهرداری شوشتر به جای استفاده از دستگاههای لجن کش برای خارج کردن فاضلابهای سطح شهر، از کارگران خدماتی استفاده می‌کنند و این خود کارگران هستند که باید با دست‌خالی برای رفع گرفتگی جوی آب خیابانها وارد لجن‌ها شوند.