728 x 90

اعدام دسته جمعي,تشدید سرکوب ,

تأیید حکم اعدام ۴۰زندانی در قزلحصار کرج

-

زندان قزلحصار
زندان قزلحصار
حکم اعدام حداقل چهل زندانی طی هفته گذشته در زندان قزلحصار کرج تأیید شد.
 بخش زیادی از این احکام روز یکشنبه بیست و پنجم بهمن ماه ابلاغ شده است.

 به گزارش خبرگزاري هرانا 4اسفند 94، دستگاه قضایی رژیم آخوندی، درخواست اعاده دادرسی تعدادی از این زندانیان را در فاصله‌ای کمتر از دو روز رد کرده است.

این زندانیان با ارائه دلایل جدید درخواست اعاده دارسی کرده بودند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f9348859-77b9-4e5b-a5cb-38ebd98dc317"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات