728 x 90

حمايت جهاني از مقاومت ایران,

«نه به آخوند روحانی» محکومیت سفر رئیس حکومت رکورد‌دار اعدام به کشور حقوق‌بشر

-

«نه به آخوند روحانی» - فراخوان به تظاهرات در پاریس
«نه به آخوند روحانی» - فراخوان به تظاهرات در پاریس
فراخوان به تظاهرات در پاریس
دیوید جونز، وزیر ولز در کابینه اول دیوید کامرون
نام من دیوید جونز است و من عضو پارلمان انگلیس و عضو کمیته پارلمانی بریتانیا برای ایران آزاد هستم. قرار است که حسن روحانی از پاریس دیدن کند و من امیدوارم که در این دیدار او با خشم میلیونها نفر در اروپا و به‌خصوص فرانسه در رابطه با فعالیتهای رژیمش در تهران مواجه شود.
از زمان به‌قدرت رسیدن او حدوداً ۲۰۰۰ ایرانی اعدام شده‌اند و این توهینی است به حقوق‌بشر و ما به‌عنوان دمکراتهای اروپایی نمی‌توانیم در این‌رابطه سکوت کنیم. من امیدوارم که تظاهراتی که قرار است با آمدن وی به فرانسه انجام شود موفق شود که این موضوع را برای او و رژیمش مشخص کند که کارهای آنها توهینی است به ما و کشورهای غربی و او و رژیمش نمی‌توانند به سرکوب مردم ایران ادامه دهند.

ژان پیر برار- نماینده پیشین پارلمان فرانسه
برار: من فکر می‌کنم که استقبال از رئیس‌جمهور ملاها یک تحقیر برای فرانسه یعنی کشور حقوق‌بشر است. مردم فرانسه غالباً با مبارزات ضداستعماری و مبارزات خلقها برای آزاد کردن خودشان همبستگی نشان داده‌اند. فرانسه در بالاترین سطح نمایندهٴ رژیم خونریز حاکم بر تهران را پذیرا می‌شود و برای ما این چیزی است که مردم فرانسه را تحریک می‌کند تا با مردم ایران در مبارزه‌اش برای آزادی بیشتر همبستگی نشان دهند. و این عملی برای همبستگی با مردم ایران در مبارزه‌اش برای آزادی خواهد بود و همبستگی با تمامی قربانیان فاشیسم مذهبی در ایران.

روحانی همدست قاتلینی است که در سوریه و در عراق می‌باشند. همهٴ اینها نتیجه سیاست مماشات قدرتهای بزرگ است. مصالحه‌یی که با توافقنامه اتمی با رژیم تهران صورت گرفت. این موضوع آخوندها را تشویق می‌کند که باز هم بیشتر و بیشتر در دیکتاتوری فرو روند. این تشویقی برای نقض کنندگان حقوق‌بشر است. و این تحقیری برای کل بشریت است. روحانی مطمئناً مدره نیست. بلکه یک قاتل است.

پیام تظاهرات علیه آمدن روحانی برای فرانسویها همان پیامی است که زمانی که دیکتاتوری در اسپانیا حاکم بود و یا آپارتاید در آفریقای جنوبی. وقتی نمایندهٴ رژیم استبدادی به فرانسه می‌آید، افتخار مردم فرانسه این است که به خیابانها بیایند و به مستبد بگویند بیرون. جایی در کشور حقوق‌بشر برای شما وجود ندارد.


اسقف گایو
من فکر می‌کنم که روحانی در فرانسه مورد استقبال قرار نمی‌گیرد. وقتی که حقوق‌بشر را در ایران نقض می‌کنند، نمی‌توانیم رئیس‌جمهورشان را به فرانسه بیاوریم. من فکر می‌کنم که آمدن او موجب عکس‌العملها و موضع‌گیریهای زیادی خواهد شد. تظاهراتی صورت خواهد گرفت. من فکر نمی‌کنم که بتوان یک سیاست آشکار با حکومتی داشت که در آن حقوق‌بشر پایمال می‌شود. به نفع هر کشوری است که در این مورد شفاف باشد و آن را با صدای بلند بگوید. این پول نیست که باید برتری داشته باشد و یا قراردادهایی که ما در مورد (فروش) سلاح می‌بندیم، بلکه باید حقوق‌بشر رعایت شود. و این‌که بگویند این دو متفاوت هستند، به اشتباه انداختن مردم فرانسه است. من در میان کسانی خواهم بود که روز 28ژانویه هنگام آمدن (روحانی) تظاهرات خواهند کرد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات