728 x 90

تظاهرات معلمان در شهرهاى ايران,

تجمع اعتراضی فرهنگیان الیگودرز در برابر اداره آموزش و پرورش

-

 -
-
جمعی از فرهنگیان شهرستان الیگودرز در اعتراض به پخش فیلمی از صدا و سیمای منحوس رژیم در تاریخ 23آذر 94 که جنبه اهانت به جامعه فرهنگیان را داشت تجمع اعتراضی برپا کردند.
در این تجمع شماری از معلمان علیه پخش چنین برنامه‌هایی توسط رسانه‌های رژیم ایراد سخنرانی کرده و با به‌دست گرفتن پلاکاردهایی این اقدام را محکوم کردند.
 
 
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f75a5d1b-ab36-4244-a369-3b3e6f7deaf4"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات