728 x 90

قیام در عراق - بیانیه انقلابیون عراق: ادعای دروغین و فریبکارانه احزاب حاکم ِفاسد مبنی بر نمایندگی تظاهرکنندگان

درگیریها در میدان خلانی بغداد
درگیریها در میدان خلانی بغداد

این خبر تکمیل می‌شود.

 

انقلابیون اکتبر عراق در بیانیه‌ای ادعای دروغین و فریبکارانه احزاب حاکم فاسد مبنی بر نمایندگی تظاهرکنندگان را افشا کردند و نوشتند: «مردم عراق در میدانهای عزت و شرف در بغداد و استانهای بپاخاسته کسی را به‌عنوان سخنگوی انقلاب اکتبر معرفی نکرده و شورای مشورتی برای انتخاب رئیس دولت نیز تشکیل نداده است آنها کماکان مواضع ثابت خود را دارند، انقلابیون آزاده که سینه‌های خود را سپر آتش باندهای منطقه سبز می‌کنند، آنها سخنگویان انقلاب اکتبر و بیان‌کنندگان مواضع متحصنان قهرمان هستند».

 

در بخشهایی از این بیانیه آمده است:

«طرفهای وهمی و شخصیت‌هایی که از سوی احزاب فاسد  حاکم در منطقه سبز فرستاده می‌شوند، افزایش یافته، آنها به‌دروغ و ریاکارانه ادعا می‌کنند که میدانهای تظاهرات را نمایندگی می‌کنند، فردی به‌نام ”بشیر الحجیمی“ در برخی از کانالهای ماهواره‌ای خودش را به‌عنوان سخنگوی ” انقلاب اکتبر“ معرفی می‌کند هم‌چنین ظاهر شدن یک اسم دروغین(شورای مشاوران میدانهای اعتراض) تلاشی برای شقه و شکاف در صفوف تظاهرکنندگان و دورزدن خواسته‌های مشروع آنها است.

انقلابیون اکتبر، این توطئه‌ها را که توسط احزاب و جریانهای سیاسی فاسد با گرفتن دستورالعمل از قم و تهران صورت می‌گیرد را تماماً در خدمت آماده‌سازی برای انتخابات زودرس و شکاف در صفوف تظاهرکنندگان می‌داند و آن را در ادامه سلسله‌ای از اعمال جنایتکارانه در حق مردم عراق می‌داند که در تلاش برای بازپس‌گیری میهن‌شان هستند، انقلابیون این توطئه‌ها را به شکست خواهند کشاند».

 

کمیته برگزاری انقلاب اکتبر عراق در بیانیه‌ای دیگر نسبت به اقدام ضدبشری بیمارستانهای عراق که از پذیرش انقلابیون مجروح سر باز می‌زنند نوشت:

«دریک اقدام ضدبشری، بیمارستانهای عراق به‌ویژه پایتخت بغداد از پذیرش تظاهرکنندگان صلح‌جو  مجروح سر باز می‌زنند. این اقدام خارج از چارچوبهای انسانی و اخلاقی و قوانین حرفه پزشکی است.

کمیته برگزاری تظاهرات انقلاب اکتبر دبیرکل سازمان ملل و سازمانهای حقوق‌بشری داخلی و عربی و بین‌المللی و تمامی اندیشمندان  جهان را مخاطب قرار می‌دهد که از حاکمان منطقه سبز بخواهند که به بیمارستان و نهادهای پزشکی، دستوراتی مبنی بر پذیرش و معالجه انقلابیون مجروح بدهند. در این رابطه بیمارستان مدینه‌الطب و بیمارستان مدینه‌الصدر و بیمارستان‌الشیخ زاید از پذیرش انقلابیون مجروح سرباز زدند».

 

امروز دوشنبه ۲۸بهمن در شهرهای ذی‌قار و دیوانیه و بغداد تظاهرات دانشجویان و دانش‌آموزان و جوانان قیام‌آفرین ادامه داشت. در شهر دیوانیه دانشجویان و استادان دانشگاهها و در ذی‌قار دختران دبیرستانها به خیابانها آمدند و اعلام کردند تا تحقق خواسته‌های خود به تظاهرات ادامه خواهند داد.

 

در بغداد، جوانان شورشی و انقلابی در میدانهای نزدیک به تحریر با نیروها و وحوش عراقی وابسته به رژیم آخوندی درگیر شدند. نیروهای سرکوبگر از سلاح ساچمه‌ای علیه جوانان قیام‌کننده استفاده کردند و تعدادی از آنها را مجروح کردند.