728 x 90

تظاهرات معلمان در شهرهای ایران,

جلفا، قزوین - تجمع معلمان آزاده در حمایت از معلم زندانی محمود بهشتی

-

 -
-
جلفا و قزوین - معلمان آزاده در جلفا و قزوین در همبستگی و حمایت از محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان که در حبس و اعتصاب‌غذا به‌سر می‌برد دست به تجمعات اعتراضی زدند.

این تجمعات در روز جمعه 13آذر 94 به‌رغم نامساعد بودن هوا، در شهرهای جلفا و قزوین برگزار شد.

معلم زندانی محمود بهشتی لنگرودی از روز 11آذر دست به اعتصاب‌غذا زده است. این اقدام اعتراضی است به حکم 9سال زندان که توسط قاضی جلاد مقیسه‌ای صادر شده است.
 
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/0587a7e1-256f-4d8b-9c09-1a38c7ad4bb7"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات