728 x 90

بن بست اتمي,اتمي رژيم,شقه دروني رژيم,

رفسنجانی: در بن‌بست تحریم و جنگ گرفتار بودیم

-

رفسنجانی
رفسنجانی
رفسنجانی برای زیرضرب بردن خامنه‌ای گفت: در چند سال گذشته همه مردم چشیدند و دیدند که چه بلاهایی بر سر جامعه آمده است و در بن‌بست تحریم و جنگ گرفتار شده بودیم.
رفسنجانی در مورد توافق خفت‌بار ژنو و زهران خوران اتمی هم مدعی شد:
من باید با قاطعیت بگویم هیچ امتیازی از ما گرفته نشد. آنها هم امتیازها چندانی فعلاً نداده‌اند. -بعضی می‌خواهند این بازی را به هم بزنند. افراطیون در دو طرف فکر می‌کنند جنگ تنها چیزی است که می‌تواند مشکلات را حل کند.
رفسنجانی درباره زهرخوردن خامنه‌ای گفت:
اگر ایشان در کنار تیم مذاکرات نبود و از آن حمایت نمی‌کرد افراطی‌ها اجازه عمل به تیم مذاکرات هسته‌یی را نمی‌دادند. به‌خصوص بعد از بازگشت آنان از مذاکرات نیز با آن جنجالها که سعی داشتند توافقنامه را با قرارداد ترکمنچای مقایسه کنند اگر حمایت و تشکر و همراهی به موقع وی نبود این افراطیون به دولت و تیم مذاکره‌کننده هسته‌یی آسیب می‌رساندند.