728 x 90

اعتصاب غذای جمعی زندانیان سیاسی اهل سنت در زندان گوهردشت کرج

زندان گوهردشت کرج
زندان گوهردشت کرج

۳۵تن از زندانیان سیاسی - عقیدتی اهل سنت سالن ۳۶بند ۱۰زندان گوهردشت کرج اعتصاب غذا کردند این زندانیان در اعتراض به حل نشدن مشکلات موجود در این بند از جمله کمبود جا، نبود امکان تماس تلفنی، برخوردار نبودن از چراغ و هواخوری مناسب، از روز دوشنبه ۲۴تیر اعتصاب‌غذای خود را شروع کرده‌اند. زندانیان اعتصابی اعلام کرده‌اند تا زمانی که به آنها مکان و سالن مناسبی با شرایط استاندارد داده نشود، به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.

 

سالن ۳۶بند ۱۰زندان گوهردشت که محل نگهداری ۳۵نفر از زندانیان عقیدتی سیاسی می‌باشد تنها دارای دو اتاق کوچک است و زندانیان محبوس در این سالن، در گرمای هوای موجود به‌شدت از نظر جا در وضعیت نامناسبی قرار دارند.

 

لازم به ذکر است که زندان گوهردشت کرج سه سالن جداگانه از جمله سالن ۲۱بند ۷، سالن ۳۶بند ۱۰و سالن ۱۱بند چهار، برای اسکان زندانیان عقیدتی سیاسی اهل سنت دارد که آمار تقریبی سالن ۲۱سی و شش نفر و سالن ۳۶حدود سی و پنج نفر و سالن ۱۱حدود ۲۱نفر می‌باشد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات