728 x 90

تشدید سرکوب ,

همزمان با آغاز سال تحصیلی معلمان زندانی به دادگاه احضار شدند

-

مهدی بهلولی و محمدرضا نیک نژاد در زندان اوین
مهدی بهلولی و محمدرضا نیک نژاد در زندان اوین
امروز چهارشنبه در اولین روز سال تحصیلی جدید، مهدی بهلولی و محمدرضا نیک نژاد از معلمان بازداشتی به بیدادگاه رژیم احضار شدند. مقیسه، از دژخیمان و آمران قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال 1367 ریاست این بیدادگاه را به عهده دارد.
بنا‌ به خبر دیگری به‌دنبال فراخوان کانون صنفی معلمان، برای رفتن به سر کلاسهای درس با لباس مشکی، یکی از معلمان رودسر به اتهام پوشیدن لباس مشکی احضار شد.
این معلم به نام تیموری تنها 20دقیقه پس از حضور در کلاس درس توسط حراست و اطلاعات بدنام احضار گردید.
فراخوان کانون صنفی معلمان برای پوشیدن لباس مشکی، اقدامی در اعتراض به سرکوب و اسارت معلمان آزاده است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات