728 x 90

درگیری با مزدوران,اخبار اعتراضي,

مقابله دستفروشان و مغازه‌داران با نیروهای سرکوبگر رژیم علیه سیاستهای سرکوبگرانه دولت

-

درگیری دستفروشان با مزدوران
درگیری دستفروشان با مزدوران
اعتصاب و اعتراض و درگیری در پاسخ مغازه‌داران و دستفروشان تهرانی به سیاستهای سرکوبگرانهٴ دولت حسن روحانی بوده است، روز سه‌شنبه نقاط مختلف تهران شاهد این درگیرها بود.

اعتصاب فروشندگان کاغذ و مقوا در بازار بین الحرمین تهران روز سه‌شنبه 24شهریور هم‌چنان ادامه دارد.
یک تاجر کاغذ در بازار بین الحرمین درباره این اعتصاب گفت: وضعیت بازار فاجعه آميز است. از یک طرف فشارهای اداره مالیات است روی مغازه‌داران و از طرف دیگر به وارد کنندگان کاغذ ارز رسمی تعلق نمی‌گیرد و دولت اعلام کرده ارز رسمی برای واردات کاغذ به کشور به کسی نمی‌دهد. قیمت مقوا 500 تومان و کاغذ تا 1500 تومان افزایش یافته است.
به همین علت کاغذفروشان هم مثل آهن فروش‌ها مغازه‌ها را یکی یکی می‌بندند.

اعتراض و درگیری صاحبان مغازه‌های پلمپ شده با مزدوران رژیم در اداره اماکن و مالیات
صبح روز سه‌شنبه 24شهریور 94 ساعت 11صبح نیروهای سرکوب رژیم در اداره اماکن و مالیات در تهران، چند مغازه تولید کفش‌های زنانه را در مجتمع تجاری بازارچه باغ در خیابان منوچهری تهران، به بهانه‌های آخوند‌ساخته پلمب کردند که این اقدام سرکوبگرانه منجربه درگیری و اعتراض صاحبان مغازه با نیروهای سرکوبگر شد.

درگیری و زد و خورد میان دستفروشان و مأموران شهرداری، فضای بازار را امنیتی کرد
صبح روز سه‌شنبه 24شهریور 1394 ساعت 10 در بازار تهران، مأموران شهرداری در محدوده پله‌های نوروز خان تا چهارراه سیروس، اقدام به دستگیری و مصادره اجناس دستفروشان کردند. پس از مزاحمت برخی از دستفروشان، دست به اعتراض زدند و با مأموران به درگیری پرداختند. در این درگیری دست یکی از مزدوران مهاجم انتظامی در اثر ضربه متقابل یک دستفروش شکست. در پی اعلام این درگیری به مرکز شهرداری، نیروهای امنیتی انتظامی تهران که حساسیت زیادی روی بازار تهران به‌خاطر اوضاع بد اقتصادی دارند، با حضورشان در بازار تهران، نوعی حکومت نظامی برقرار کرده و اجازه تجمعات بیش از 3 یا 4نفر را نمی‌دادند.
مزدوران برای ایجاد رعب، چند دستفروش را دستگیر کرده و اموالشان را نیز بردند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/bab6abe7-acee-4c92-843d-acae11ac96fe"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات