728 x 90

اختلافات سیاسی در ایران,

هشدار رفسنجانی به باند خامنه‌ای: نمی‌توان با تبلیغات و آمار غیرواقعی مردم را فریب داد

-

رفسنجانی
رفسنجانی
رفسنجانی روز پنجشنبه 15مرداد94 در جمع گردانندگان باند کارگزاران به خامنه‌ای گوشزد کرد گرفتن حق انتخاب از مردم گناه بزرگی است و تا خود صاحب حق نبخشد، فرد خطاکار در بارگاه الهی بخشیده نمی‌شود.
وی برای زیرسؤال بردن اختیارات مطلقه خامنه‌ای باز هم بر ”حق الناس“ تأکید کرد و افزود: هنوز هم حرف اصلی را مردم می‌زنند... . نمی‌توان با تبلیغات و آمار غیرواقعی مردم را فریب داد.