728 x 90

اخبار اعتراضي,

تجمع و اعتراض کادرهای درمانی، دانشجو، کسبه و کارگران در همدان، گرگان، دهدشت، بابل، تبریز و زنجان

-

 -
-
روز چهارشنبه 14مرداد 94 تجمعات اعتراضی اقشار مختلف به جان آمده در شهرهای مختلف میهن ادامه داشت.
 
کادرهای درمانی و دانشجویان پزشکی در همدان، گرگان و تبریز تجمعات اعتراضی داشتند.
 
در همدان روز چهارشنبه 14مرداد 94 جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی در اعتراض به جذب و آموزش بهیاران و به کارگیری این افراد به جای فارغ‌التحصیلان پرستاری و عدم اجرای طرح عملکرد در بیمارستانهای تابع دانشگاه علوم پزشکی این استان در محوطه این دانشگاه تجمع کردند.

 

 

 

در گرگان پرستاران بخش داخلی بیمارستان موسوم به پنج آذر در اعتراض به عدم اجرای طرح عملکرد در این بیمارستان تجمع کردند.
 
در تبریز پرستاران بخش داخلی و اورژانس بیمارستان رازی برای سومین بار طی ماه اخیر در اعتراض به اجرا نشدن طرح عملکرد تجمع کردند.
 
در بابل روز چهارشنبه 14مرداد 94 دانشجویان دختر ترم تابستانی دانشگاه نوشیروانی بابل در اعتراض به بدبودن وضعیت خوابگاهها در محوطه این دانشگاه تجمع کردند.
 
روز چهارشنبه همچنین در زنجان جمعی از قهوه‌خانه‌داران که رژیم به‌خاطر اخاذی مالیاتی محل کسبشان را پلمب کرده بود در برابر استانداری تجمع اعتراضی کردند.
 
در دهدشت روز چهارشنبه 14مرداد 94 کارگران پروژه آب رسانی بخش ایدنک از توابع شهرستان لنده در استان کهگیلویه بویراحمد در اعتراض به پرداخت نشدن سه ماه حقوقشان با بستن شیرهای انتقال آب در محوطه این کارگاه تجمع کردند. مزدوران سرکوبگر مدیر کارگاه و دو نفر از کارگران معترض را بازداشت کردند.