728 x 90

-

تلویزیون فاکس‌نیوز: فراخوان مریم رجوی: لزوم برچیدن کامل برنامه اتمی نامشروع رژیم آخوندی

-

مریم رجوی
مریم رجوی
تلویزیون فاکس‌ نیوز آمریکا طی گزارشی درباره روند بررسی توافق اتمی در کنگره آمریکا گفت:
رهبر بزرگ‌ترین گروه اپوزیسیون ایران، مریم رجوی از شورای ملی مقاومت ایران (گفت) : پس از دو سال، ما توافقی را در برابر خود داریم که نباید قطعنامه‌های 6 گانهٴ شورای امنیت را نقض می‌کرد و می‌بایست برچیده‌شدن برنامه اتمی نامشروع آخوندها را دنبال می‌کرد...
مریم رجوی: اکنون پس از دو سال، ما توافقی را در برابر خود داریم که نباید قطعنامه‌های 6 گانهٴ شورای امنیت را نقض می‌کرد و می‌بایست برچیده‌شدن برنامه اتمی نامشروع آخوندها را دنبال می‌کرد...