728 x 90

مذاكرات هسته اي,

بروجردی عضو مجلس ارتجاع: مسأله پارچین باید از گردونه هر گونه بازدید خارج شود

-

بروجردی
بروجردی
در حالی که روز بعد از اعلام توافق هسته‌یی و بیان برنامه جامع مشترک بین رژیم ایران و 1+5 در وین، یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در کوبورگ و در جمع خبرنگاران تصریح کرد که این نقشه راه، روندی را شروع می‌کند که تا انتهای سال ٢٠١٥ است، جلسه‌های فنی و تدابیر فنی انجام می‌شود و توافق جداگانه در خصوص پارچین انجام خواهد شد. بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارتجاع در وحشت از سر کشیدن جام زهر و پیامدهای گسترده آن در درون رژیم اعلام کرد: آژانس پیش از این از پارچین بازدید کرده و بر پاک بودن این محل از هر گونه ادعا، مهر تأیید زده است، بنابراین مسأله پارچین هم با توجه به این‌که پیش از این مورد بازدید قرار گرفته، باید از گردونه هر گونه بازدید خارج باشد.
این در حالی است که مسأله بازدید از پارچین در سالهای اخیر محور یکی از مناقشات جدی بین رژیم ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بعضاً 1+5 بوده است.
بروجردی عضو مجلس ارتجاع ضمن ابراز وحشت از افشاگریهای مقاومت با سوز و گداز گفت: آژانس به دفعات از پارچین بازدید داشته و اقدام به نمونه‌برداری کرده و سندی دال بر ادعاهایی که توسط دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی از جمله سازمان مجاهدین در این خصوص مطرح می‌شد، وجود نداشت.