728 x 90

تشدید سرکوب ,اعدام دسته جمعي,

اعدام یک زندانی در اصفهان با وجود سکته قلبی

-

اعدام، ابزار حاکمیت رژیم ایران
اعدام، ابزار حاکمیت رژیم ایران
دژخیمان خامنه‌ای در زندان مرکزی اصفهان صبح روز چهارشنبه ۱۶ فروردین‌ماه۹۶ هوشنگ ثروتی را با وجودی که سکته قلبی کرده بود اعدام کردند.
این زندانی که روز ۱۴ فروردین‌ماه به سلولهای انفرادی جهت اعدام منتقل شده بود٫بر اثر استرس و فشار ناشی از انتقال برای اعدام دچار سکته قلبی شده و به قسمت بهداری این زندان منتقل شده بود. دژخیمان خامنه‌ای با این وجود، این زندانی را به پای چوبه‌دار برده و اعدام کردند.

هوشنگ ثروتی متاهل و دارای ۵ دختر بود.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/e263256a-9c2a-4ecd-b947-045f522c265b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات