728 x 90

گردهمايي بزرگ ايرانيان,

ارومیه- بیانیه جوانان آزادیخواه در حمایت از گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس

-

گردهمایی بزرگ ایرانیان -آرشیو
گردهمایی بزرگ ایرانیان -آرشیو
بیانیه جوانان آزادیخواه ارومیه
ما جوانان آزادیخواه ارومیه حمایت خود را از گردهمایی 23خرداد اعلام می‌کنیم. ما آزادی را در هدفی می‌بینیم که سازمان مجاهدین خلق ایران آن را متبلور می‌کند. اعلامیه و منشور شورای ملی مقاومت ایران عدل یکسویه‌ای است که فقط در راستای رفاه و آزادی مردم ایران تدوین شده است. منشوری که ما را یاد منشور کوروش کبیر و تمدن عدالت خواه ایرانیان آزادی طلب می‌اندازد. از این سو ما حمایت کامل خود را از مقاومت ایران اعلام داشته و از گردهمایی عظیم ایرانیان در ویلپنت پاریس حمایت کرده و آن را یک ضربه هولناک به رژیم حاکم بر ایران می‌دانیم. باشد که صبح آزادی مردم ایران با تلاش این مقاومت سرافراز ایران به ثمر برسد.
درود بر سرافرازان لیبرتی
سلام بر آزادی
8خرداد 94.