728 x 90

اخبار اعتراضي,

یزد- اعتراض بیش از ۱۰۰۰ راننده سنگین به افزایش قیمت سوخت

-

صف کامیون
صف کامیون
از ظهر روز سه‌شنبه 5خرداد 94نزدیک به هزار راننده کامیون و راننده ماشینهای سنگین در یزد دست به اعتصاب زده و از جابه‌جایی بار امتناع کردند. این اعتراض رانندگان به گران شدن سوخت گازوییل و ثابت ماندن کرایه‌ها صورت گرفته است.
به گفته یکی از رانندگان، این اعتصاب تا ظهر چهارشنبه 6خرداد ادامه داشت.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/86b39338-3b6f-4831-9124-52363b0263b6"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات