728 x 90

زندانیان سیاسی,اعدام دسته جمعي,تشدید سرکوب ,

تجمع اعتراضی خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام در کرج + فیلم

-

تجمع اعتراضی خانواده های زندانیان اعدامی
تجمع اعتراضی خانواده های زندانیان اعدامی
امروز یکشنبه 23فروردین خانواده‌ها و بستگان 16زندانی محکوم به اعدام که برای اجرای حکم به سلولهای انفرادی زندان مرکزی کرج منتقل شدند. در مقابل این زندان تجمع کردند و خواستار لغو حکم اعدام عزیزانشان شدند.
16زندانی محکوم به اعدام روز شنبه از سالنهای ۲-۳-۴ و ۵ زندان مرکزی کرج به سلولهای انفرادی منتقل شده بودند.
یک منبع مطلع می‌گوید: روز دوشنبه 24 فروردین همگی این زندانیان را اعدام می‌کنند.