728 x 90

-

وعده نهار به مردم بی‌بضاعت برای شرکت در راهپیمایی ورشکسته ۲۲بهمن

-

 -
-
بر اساس گزارشهای دریافتی چند روز قبل از 22بهمن ایادی رژیم برای جمع کردن سیاهی لشکر و کشاندن مردم فقیر و محروم به نمایش ورشکسته 22بهمن، در محله‌های جنوب تهران از جمله شهر ری، خزانه و شهرکهای این ناحیه به‌ویژه درمحلهایی که تراکم خانواده‌های افغانی زیاد است، وعده نهار مجانی در ایستگاههای به‌اصطلاح صلواتی داده بودند. این ترفند رژیم راه به جایی نبرد و نتوانستند فقرا و محرومان به این خیمه‌شب بازی ورشکسته بکشانند.