728 x 90

اذيت و آزار زندانيان,زندانیان سیاسی,

۴۴ سال زندان برای سه فعال سیاسی کرد

-

زندان کرمانشاه
زندان کرمانشاه
احکام زندان سه فعال سیاسی کرد به نامهای کیانوش رستمی، محسن خدابنده‌لو و نعمت فتحی که در مجموع به ۴۴ سال زندان محکوم شده بودند، توسط شعبه پانزدهم بیدادگاه تجدیدنظر رژیم آخوندی در استان کرمانشاه، تأیید شد
این زندانیان سیاسی به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه‌های کردی دستگیر و زندانی شده‌اند.
در این حکم کیانوش رستمی و محسن خدابنده‌لو به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه‌های سیاسی کردی، هر کدام به تحمل ۱۵ سال زندان و همچنین به اتهام توهین به ولی‌فقیه ارتجاع، به دو سال زندان محکوم شدند.
نعمت فتحی نیز به اتهام تبلیغ علیه نظام آخوندی، توسط بیدادگاههای رژیم به ۱۰ سال زندان محکوم شد. قابل ذکر است که این محکومیتها در 31تیر 1393 توسط شعبه 15 بیدادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه بررسی و تأیید گردیده و نهایتاً به خود زندانیان ابلاغ شده است
این سه زندانی اکنون در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه می‌باشند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/ace76d95-419e-40bf-bed7-e6e900442622"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات