728 x 90

اذيت و آزار زندانيان,

بابک قربانی قهرمان کشتی آسیا، در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه خودکشی کرد

-

بابک قربانی کشتی گیر کرمانشاهی
بابک قربانی کشتی گیر کرمانشاهی
بابک قهرمانی که از سال 2007 تا 2011 مدالهای زیادی در رشته کشتی فرنگی به دست آورده بود و در حاکمیت آخوندی کارش به زندان کشیده شده و زیر حکم اعدام بود، در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه، با قرص برنج به زندگی خود پایان داد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/9e2f8651-a394-45e6-aa15-6220eb92c3c5"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات