728 x 90

اخبار اعتراضي,اخبار کارگری,

اعتصاب کارکنان کارخانه آب معدنی شهرستان الشتر

-

الشتر در استان لرستان
الشتر در استان لرستان
کارکنان کارخانهٴ آب معدنی الشتر در استان لرستان روز یکشنبه 26مرداد، در اعتراض به پایین بودن حقوقها اعتصاب کردند. رژیم آخوندی از ابتدای سال جاری به این کارکنان وعده داده بود که حقوق آنها را افزایش می‌دهد اما تابه‌حال از اجرای آن خودداری کرده است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات