728 x 90

-

درخواست نیویورک تایمز و گاردین برای عفو ادوارد اسنودن

-

ادوارد اسنودن
ادوارد اسنودن
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز و روزنامه انگلیسی گاردین خواستار عفو ادوارد اسنودن مأمور سابق آژانس امنیت ملی آمریکا از اتهام جاسوسی شدند. این دو روزنامه بارها اطلاعاتی را که اسنودن فاش کرده بود، منتشر کرده‌اند. نیویورک تایمز نوشت: ادوارد اسنودن را به‌خاطر افشاگریهایش نه تنبیه، بلکه تمجید کرد. افشاگریهای او بسیار با ارزش است.