728 x 90

-

وحشت رفسنجانی و خامنه‌ای برای چیست؟

-

رفسنجانی و خامنه ای
رفسنجانی و خامنه ای
در آستانهٴ سالگرد قیام بزرگ عاشورای سال 88 و در حالی که آثار مرگبار زهر تحمیلی ژنو هر روز بیشتر در درون رژیم بارز می‌شود، با موج تازه‌یی از ابراز وحشت مواجهیم که سر تا پای نظام ولایت را فراگرفته است. هر یک از مهره‌های نظام به‌زبانی و به بیانی این وحشت را به‌نمایش می‌گذارند.
دبیر شورای نگهبان رژیم با نگرانی می‌گوید: هدف «فتنهٴ 88» «براندازی نظام» بود، بنابر‌این «دیگر نباید این‌گونه مسائل تکرار شود»، و حتی اگر «در اقلیت» باشیم، باید «نظام» را حفظ کنیم. ارگان باند فاشیستی مؤتلفه (رسالت) هشدار می‌دهد که نباید «از سوراخ فتنه دو بار گزیده» بشویم. نمایندهٴ ولی‌فقیه ارتجاع در کیهان پنهانی و بدون اعلام قبلی به‌داخل دانشگاه می‌خزد تا در جلسه‌یی تحت عنوان «همایش دانشگاه سدی در برابر فتنه»، با ابراز وحشت از تکرار حوادث سال88 بگوید «علت فتنه 88 انتخابات نبود» بلکه انتخابات فقط بهانه بود. بر اساس گزارش رسانه‌های رژیم این جلسه با تنش و کشمکش باندی در میان حضار دستچین‌شده در داخل سالن به سرعت به‌پایان رسید، چون حراستیها و حفاظتیها از حضور دانشجویان خشمگینی که توانسته بودند صفوف آنها را بشکافند و خود را به‌پشت در بستهٴ سالن برسانند، به‌شدت وحشت‌زده بودند. این در حالی بود که شعارهای «دروغگو، دروغگو» و «مرگ بر مرتجع» و همچنین شعار «مرگ بر منافق» بگوش می‌رسید و تبادل می‌شد. این صحنه نمود عملی همان ترسی بود که پاسدار شریعتمداری در اظهاراتش به‌زبان آورده بود.
اینها نمونه‌هایی بود از موج ابراز وحشت از قیام توسط سردمداران باند خامنه‌ای. هدف آنها از بیان علنی این وحشت هشدار به باند رقیب است که اگر دیر بجنبی و هرچه زودتر به‌هژمونی ولایت گردن نگذاری به‌زودی نه از تاک نشان ماند و نه از تاکنشان.
مثل همین ابراز وحشتها توسط سردمداران و رسانه‌های باند رفسنجانی هم دیده می‌شود. البته با زبان خاص خودشان و در در چهارچوب نقشه مسیر خودشان. مثلاً رفسنجانی تحت عنوان صحبت در جمع کسانی که «دبیرکل و اعضای هیأت دبیران جامعه اسلامی دانشگاهیان» نامیده شده‌اند، «مدیریت» خامنه‌ای را در قبال صحنه‌های مختلف مورد حمله قرار داده و می‌گوید: «سیاستهای محدود کننده و تک‌صدایی» در حوزه‌ها، «نتیجه معکوس خواهد داد» ؛ چون «دیگر تفکر و ادبیات افراطی» را کسی نمی‌پذیرند. منظورش از ادبیات افراطی، حرفها و نقشهٴ مسیر باند خامنه‌ای است. یعنی او هم به‌زبان خودش به باند رقیب هشدار می‌دهد که اگر جامهای پیاپی زهر را ننوشی و به‌تقسیم قدرت تن ندهی، در حفظ نظام نتیجه معکوس خواهی گرفت و با قیام مواجه خواهی شد. پیوستگان و مؤتلفان با رفستجانی مثل علی لاریجانی و ولایتی هم، با تأکید بر ادامه مذاکرات به‌قیمت هر نوع عقب‌نشینی، همین هشدارها را تکرار می‌کنند.
حالا سؤال این است که چرا اموج ابراز وحشت در درون رژیم تشدید شده و بیش از پیش سر برداشته‌اند؟ جواب در یک کلام همان است که در یک ماه گذشته از زمان نوشیدن جرعهٴ زهر ژنو شاهد آن هستیم: بر اثر عملکرد زهر تمامی بحرانهای رژیم تشدید شده‌اند و به‌ویژه جنگ قدرت در رأس نظام ولایت هر روز شعلهٴ بیشتری می‌کشد.