728 x 90

اعتراض حقوق بشرى,

محکومیت موج اعدام زندانیان در ایران توسط آمریکا

-

صدور حکم اعدام
صدور حکم اعدام
یک مقام وزارت‌خارجه آمریکا موج اعدام زندانیان در ایران را که «بدون برگزاری محاکمه عادلانه» صورت می‌گیرد به‌شدت محکوم کرد.

طی روزهای اخیر رژیم ضدبشری آخوندی بیش از 40زندانی از جمله چند زندانی سیاسی را اعدام کرده است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات