728 x 90

شقه دروني رژيم,

آخوند احمد خاتمی: دل‌بستن به لبخند غربی‌ها خطا است

-

آخوند احمد خاتمی
آخوند احمد خاتمی
آخوند احمد خاتمی عضو هیأت‌رئیسه خبرگان ارتجاع گفت: ”دل‌بستن به لبخند غربی‌ها و دشمنان این ملت خطا است. … زمزمه‌هایی وجود دارد که برخی‌ها گفته‌اند شعار مرگ بر آمریکا را ترک کنید اما باید بدانند که شعار مرگ بر آمریکا شعار مقاومت است. اوباما با کمال وقاحت می‌گوید همه گزینه‌ها را روی میز داریم و ما هم به آنها می‌گوییم ما هم همه گزینه‌ها را روی میز داریم“.