728 x 90

تجمع اعتراضی خانواده دستگیر شدگان قیام، مقابل اوین و دادسرای رژیم

بدون عکس
بدون عکس
ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور خبر داد از ساعت 10 صبح امروز خانواده‌های دستگیرشدگان قیام تهران در مقابل زندان اوین تجمع کرده‌اند و خواستار آزادی فرزندان خود هستند. شمار دیگری از اعضای خانواده‌های قیام در مقابل دادسرای رژیم در خیابان فرودسی بست نشسته‌اند و خواستار تعیین تکلیف سرنوشت فرزندان خود هستند. دژخیمان رژیم آخوندی به این خانواده‌ها که نزدیک به یک هفته است مستمراً در این محل تجمع می‌کنند هیچ پاسخی نمی‌دهند. از سوی دیگر شماری از زندانیان مقاوم سیاسی در زندانهای مختلف از جمله بهروز جاوید تهرانی در زندان گوهردشت به اعتصاب غذا مبادرت کردند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/1bfb5f07-9c69-441b-bf1d-3a6c109c8fd4"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات