728 x 90

-

تجمع اعتراضی اهالی روستای گیجالی بروجرد

-

-
-
اهالی روستای گیجالی بروجرد در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. یکی از متعرضین گفت: از ابتدای فصل تابستان به علت کمبود آب شرب، اهالی این روستا رنج می‌برند و با شروع ماه مبارک رمضان کم آبی برای اهالی روستا غیرقابل تحمل شده است. زنان روستای گیجالی در یک حرکت اعتراضی در حالیکه ظرفهای نشسته خود را همراه آورده بودند خواستار شستن آنها در محوطه فرمانداری شدند.