728 x 90

-

سفیر جدید آمریکا در عراق وارد بغداد شد

-

سفارت آمریکا در عراق
سفارت آمریکا در عراق
سایت فرانسه 24:
سفیر جدید آمریکا در عراق روز پنجشنبه در موضع جدید خود سوگند خورد.

استفن بیکرافت (Stephen Beecroft) توسط سنای آمریکا در 22سپتامبر مورد تأیید قرارگرفت و قرار است در اولین فرصت، استوارنامه خود را به هشیار زیباری و جلال طالبانی ارائه کند.
بیکرافت بزرگترین سفارت آمریکا در جهان را در بحبوحه چالشها در روابط بین آمریکا و عراق به‌خاطر روابط گرم شونده بغداد با کشور همسایه‌اش ایران اداره خواهد کرد.

او از ژوییه ۲۰۱۱ در سفارت آمریکا در بغداد کار کرده که ابتدا معاون هیأت دیپلوماتیک و از ژوئن به‌عنوان کاردار خدمت کرده است. بیکرافت قبلاً به‌عنوان سفیر آمریکا در اردن در سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ خدمت کرده و مواضعی در سفارتهای آمریکا در عربستان و سعودی هم برعهده داشته است...