728 x 90

-

بانکهای مصری

-

بانک مرکزی مصر
بانک مرکزی مصر
بانک مرکزی مصر به کلیه بانکهای مصری و بانکهای سایر کشورها که در مصر فعالیت می‌کنند در مورد مبادلات بانکی با رژیم ایران اخطار داده است. بانک مرکزی مصر از این بانکها خواسته همکاری مستقیم یا غیرمستقیم خود را با بانکهای رژیم ایران به‌خصوص بانک مرکزی آن متوقف کنند. این ممنوعیت شامل حسابهای بانکهای مصری در بانکهای آمریکا و حسابهای آنها در بانک احتیاطی فدرال آمریکا هم می‌شود. اخطار بانک مرکزی مصر نه تنها مبادلات بانکی، بلکه هرگونه همکاری تجاری با رژیم ایران را هم مشامل می‌شود. این اخطار بانک مرکزی مصر به‌خاطر نگرانی از قانون تحریم بانک مرکزی است که توسط باراک اوباما امضا شده است.
تحریمهای جدید اتحادیه اروپا که روز دوشنبه توسط شورای وزیران اعلام شد و شامل تحریم بانک مرکزی و تحریم نفتی رژیم ایران است نگرانی بانک مرکزی مصر و بانکهای سایر کشورها را هم اضافه کرده است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b98d7eed-8ef0-47a5-99c3-318eb17091fc"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات