728 x 90

۹۹.۷‌درصد تهرانی‌ها سرزنده نیستند!

افسردگی شهروندان تهرانی
افسردگی شهروندان تهرانی

به گزارش سایت دیدبان رژیم؛ گزارش اخیر مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران که در سال گذشته انجام شده نشان می‌دهد ۹۹.۷‌درصد تهرانی‌ها «سرزنده» نیستند.

گزارش جدید مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران نشان‌دهنده آن است که در سال ۱۴۰۱ برای دومین سال متوالی، کیفیت زندگی در شهر تهران، نمره مردودی دریافت کرده است. عوارض نامریی «تغییرکاربری» و «فقر فضا‌های تفریحی و عمومی» در پایتخت را شهروندان پرداخت کرده‌اند و این عوارض هم‌اکنون در شکل افسردگی دسته‌جمعی ساکنان پایتخت نمود پیدا کرده است.

 

جمعیت سرزنده‌ها، فقط ۰.۳درصد!

۹۹.۷‌درصد تهرانی‌ها افسرده هستند، به این معنا که فقط ۰.۳درصد از جمعیت ساکن تهران، سطح مطلوبی از سرزندگی شهری دارند.

شاخص «سرزندگی» نمایانگر میزان نشاط روحی است. در مجموع ۸۰.۸‌درصد شهروندان تهرانی سر زندگی پایین را گزارش کرده‌اند. ۱۸.۹‌درصد سرزندگی در سطح متوسط و تنها ۰.۳‌درصد سرزندگی بالا را گزارش داده‌اند.

 

آدرس مناطق افسرده شهر

شهروندان مناطق ۱۱، ۲۰، ۱۶، ۱۲ و ۱۹، کمترین میانگین رتبه سرزندگی شهری را در مقایسه با دیگر مناطق شهر تهران به خود اختصاص دادند.

 

در این گزارش نگرانی و هشدار نسبت به واکنش‌های اعتراضی شهروندان نیامده است و فقط به معلول‌های آن اشاره شده و آمده است: این افسردگی دسته‌جمعی و وضعیت نامطلوب رتبه سرزندگی در میان شهروندان تهران، زمینه افزایش و تشدید بزهکاری، جرم و انواع آسیب‌های اجتماعی و نارضایتی‌های عمومی را فراهم می‌کند.

 

۵مزاحم سرزندگی تهرانی‌ها

۵عامل مزاحم سرزندگی شهروندان خبر می‌دهد. «وضعیت آشفته شهر» یکی از مهم‌ترین موانع سرزندگی شهروندان تهرانی است. در وهله بعد، «تغییرکاربری» سال‌های اخیر که باعث شده «فضای عمومی برای نشاط و تفریح و فراغت» به‌شدت کاهش یابد.

از سوی دیگر، «وضعیت نامطلوب پارک‌های شهر» و حتی «وضعیت نامناسب سطل‌های زباله» عواملی هستند که بر افسردگی و تشدید میزان آن در زیست شهری شهروندان اثرگذار بوده‌اند.

«تسلط خودروها» در شهر و «فقر شدید معابر مخصوص توقف شهروندان و پیاده روی»، از دیگر عواملی هستند که می‌توان از آن به‌عنوان مزاحم سرزندگی شهروندان پایتخت یاد کرد.

آنچه که در این گزارش اصلاً به آن اشاره نشده است تشدید فشارهایی است که توسط ارگانهای مختلف حکومتی بر مردم وارد می‌شود و این مهمترین عامل عدم سرزندگی مردم ایران و خصوصاً تهران است.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b45fc09b-0fd7-43b2-a956-04840765adf0"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات